Jump to the main content block

Wen-Liang Lai賴文亮

E-maillai@tajen.edu.tw

OfficeU-607

Tel+886-8-7624002*2607

Chun-Mei Chiu邱春美

E-mailcmchiou@tajen.edu.tw

OfficeU-117

Tel+886-8-7624002*2117

Meei-Fang Shu許美芳

E-mailmfshue@tajen.edu.tw

OfficeU-631

Tel+886-8-7624002*2631

Jen-Jeng Chen 陳振正

E-mailjerry@tajen.edu.tw

OfficeU-613

Tel+886-8-7624002*2613

Chun-Yen Chi 邱俊彥

E-mailcychiu@tajen.edu.tw

OfficeU-611

Tel+886-8-7624002*2611

Cheng-Chung Le 李正忠

E-maillcc821@tajen.edu.tw

OfficeU-935

Tel+886-8-7624002*2935

Ching- An Feng馮靜安

E-mailcafeng@tajen.edu.tw

OfficeU-817

Tel+886-8-7624002*2817

Pei- Fen Wu   吳佩芬

E-mailrussell@tajen.edu.tw

OfficeU-533

Tel+886-8-7624002*2533

Li- Ho Tseng  曾麗荷

E-maillhtzen@tajen.edu.tw

OfficeU-535

Tel+886-8-7624002*2535

Pao-Chiang Chao趙寶強

E-mailpcchao@tajen.edu.tw

OfficeU-820

Tel+886-8-7624002*2820

Wei-Lun Lee  李維綸

E-mailwllee@tajen.edu.tw

OfficeU-605

Tel+886-8-7624002*2605

Yu-Ru Lee    李育儒

E-mailyuru@tajen.edu.tw

OfficeU-807

Tel+886-8-7624002*2807